Premium .PK Domain Name Marketplace

Buy & Sell Domains.

Start exploring Domain Listings for sale or add your own Domain for Sale.

Premium Domains
Make Offer
PKR 180,000
PKR 450,000
PKR 350,000
PKR 150,000
PKR 140,000
PKR 80,000
Trending Domain Names
PKR 100,000
PKR 95,000
Make Offer
PKR 275,000
PKR 160,000
PKR 105,000
PKR 140,000
Recent Listings
PKR 245,000
PKR 190,000
PKR 500,000
Make Offer
Make Offer
Make Offer
Make Offer