Premium .PK Domain Name Marketplace

Buy & Sell Domains.

Start exploring Domain Listings for sale or add your own Domain for Sale.

Premium Domains
PKR 140,000
PKR 80,000
Make Offer
PKR 75,000
PKR 125,000
USD 1,500
Make Offer
Trending Domain Names
PKR 50,000
PKR 60,000
PKR 75,000
PKR 125,000
Make Offer
PKR 100,000
PKR 70,000
Recent Listings
PKR 105,000
PKR 250,000
PKR 95,000
PKR 55,000
PKR 400,000
PKR 125,000
PKR 200,000